Vastatakseen kasvun haasteisiin Sivina panostaa jatkuvasti toimintajärjestelmäänsä ja koulutukseensa parantaakseen sekä laatua että palvelua. Sivina noudattaa samaa toimintatapaa kaikissa toimipisteissä ja kaikkien työntekijöiden toimesta. Kehitämme toimintaamme koko ajan saamamme palautteen perusteella.

Avainten hallussapito: Sivinalla on käytössä avainten hallussapitosopimus asiakkaidensa kanssa.

Vaitiolovelvollisuus: Sivinan kotisiivouksen edustajat ovat velvollisia pitämään salassa kaiken tiedon, mitä tulee ilmi työskennellessä.

Vastuuvakuutus: Sivinalla on vastuuvakuutus, joka korvaa mahdolliset asiakkaan omaisuuden vauriot omavastuun jälkeen.

Sivinan siivousmenetelmä:Sivinan toimintamalli pitää sisällään tarkat määritelmät kohteiden siivouksesta sekä mm. kuvat eri työvaiheiden toteutuksesta.

Siivouksen laadunvalvonta: Palveluesimies vastaa toimipisteen laadusta varmistumalla, että laatu on mitä asiakkaan kanssa on sovittu.

Sivinan tavoite vuodelle 2012: Kotisiivouksen toimintaa vakiinnutetaan edelleen koulutuksella, johtamisella ja uusilla järjestelmillä.

Sivinan laatuperiaatteita: “Aina sovitusti, aina parantaen”

  • Ammattimaisuus
  • Luotettavuus
  • Avainsopimus
  • Vastuullisuus
  • Laatu
  • Paikallisuus