Ota yhteyttä lähimmän Sivina Kotisiivouksen toimipisteen esimieheen, jos etsit työharjoittelupaikkaa tai olet oikeutettu palkkatukeen.

Sivina on hyvä harjoittelupaikka

Sivina Kotisiivous tarjoaa työharjoittelutehtäviä siivousalan opiskelijoille sekä työ- ja elinkeinotoimistojen työharjoittelijoille ja työelämävalmennettaville.

Sivinasta voit saada myös hyvän harjoittelupaikan oppisopimuskoulutukseen ja työvoimapoliittiseen koulutukseen liittyen. Kotityöpalvelu-tutkintoon liittyviin harjoittelujaksoihin on mahdollista liittää kotisiivouksen lisäksi muita kodinhoidollisia tehtäviä.

Sivinassa harjoittelija saa aina työparikseen kokeneen kotisiivoajan. Harjoittelija ei ole työsuhteessa Sivinaan, vaikka työharjoittelusta tehdäänkin kirjallinen sopimus. Työehdot määräytyvät työ- ja elinkeinotoimistojen harjoittelusopimusten ja harjoitteluun saatavan taloudellisen suhteen mukaisesti tai kuten työsopimussuhteisilla työntekijöillä.

Otathan meihin yhteyttä hyvissä ajoin ennen toivomaasi harjoitteluajankohtaa! Harjoittelujen ajankohta sovitaan aina tapauskohtaisesti. Harjoitteluun kuuluvan työnohjauksen vuoksi harjoittelujaksot eivät pääsääntöisesti voi ajoittua kesäkuukausille.

Sivina Lastenhoidon työtehtävät eivät sovellu harjoittelupaikaksi, sillä lastenhoitotyö tehdään aina itsenäisesti asiakkaan luona, eikä siihen ole mahdollista saada työnohjausta.

Palkkaamme työntekijöitä myös palkkatuella

Palkkatuella työllistetään ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, alle 25-vuotiaita nuoria ja työttömiä, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen työmarkkinoilta. Palkkatuki myönnetään työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Palkkatukityössä noudatetaan työlainsäädännön ja alan työehtosopimuksen määräyksiä. Myös palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan.

Meillä on hyviä kokemuksia myös palkkatuella työllistetyistä työntekijöistä. Mikäli haluat hakea Sivinaan töihin palkkatuella, teethän hakemuksen ensin työvoimaviranomaisille.